Маркетинг ценовник

Маркетинг ценовник за Конзилиум прес
(31 Мај, 2020г.)
Насловна страна, дома, home page
1. Хедер горе – 729х91 = 200ден
2. Хедер доле – 729х91 = 180ден
3. Банер лево – 302х251 = 120ден
4. Банер лево – 501х252 = 200ден

Страница за новинарски текст, article
1.Банер десно – 302х251 = 150ден
2. Банер средина – 501х252 = 250ден
3. Банер доле – 729х91 = 150ден
4. Новинарски текст = 1300ден

Бренд страница, 1 седмица = 28000ден

- Цените се без 18% ДДВ а за сите посебни барања постои можност за договор, за цени кои може да варираат во зависност од концептот на спонзорот.

г-дин Игор Манев
контакт: consiliumpress001@gmail.com