Пиењето алкохол е една од навиките што студентите најчесто ја развиваат за време на студиите. Многумина од нив не разбираат дека развиле зависност од алкохол.